ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 25-26 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษามอบรางวัล"นักฝากยอดเยี่ยมรายบุคคลและรายห้องเรียน" ประจำปีการศึกษา 2565
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ด้วยระบบ Digiting ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(o-net ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากันตังรัษฎาศึกษาต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วันที่ 13 มกราคม 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
นายมนัส พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษาพร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมวันครู
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ธนาคาร ธ.ก.ส. กันตัง จัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษาในโครงการการลงทุนขั้นพื้นฐาน
ออกเยี่ยมเยียนอวยพรปีใหม่ และแนะแนวนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการ ตำบลบางสัก ตำบลบ่อน้ำร้อน และตำบลนาเกลือ